Epizodia_3000x3000.jpg

EPIZODIA

511 LAB | 2013

1. Drumuri PI (Necunoscute)

2. Nepoata Lui Gagarin

3. Epizodia

4. Singuratate

5. Armata

6. Rugi

7. Fiara

8. Vaduva

9. Trei Luni

10. Mai Am